Rechtmatigheidsscan

 

Vul hier uw gegevens in om de scan te starten


Vanaf het boekjaar 2021 zal het college verantwoordelijk zijn voor het afgeven van een rechtmatigheidsoordeel. Dat doet de accountant niet meer: zij geeft ‘slechts’ aan of de verklaring van het college getrouw tot stand is gekomen. Hierdoor gaat de relatie tussen raad en college maar ook tussen college en ambtelijke organisatie veranderen. En zoals gezegd geldt dit ook voor de accountant.


De gemeenten worden geconfronteerd met grote uitdagingen zowel binnen het fysieke- en sociale domein, die vereisen dat we transparant zijn over de levering van onze producten en diensten. We leggen hier verantwoording over af en raken daarmee de rechtmatige uitvoering van onze taken. Daarbij gaat het niet alleen over de juiste toepassing van de wet- en regelgeving maar vooral over het op orde zijn van onze interne beheersing.


Wat betekent dit nu voor de gemeenten?

Gemeenten moeten een beeld hebben van de opgave om tot een rechtmatigheidsverklaring te komen. Dat is geen eenvoudige opgave. Dit betekent dat niet alleen naar de instrumentele kant van de aanstaande wetswijziging gekeken moet worden, maar ook moet volop aandacht gegeven worden aan de culturele verandering. Het moet een gedragen verantwoordelijkheid worden van alle managers en procesverantwoordelijken met een nadrukkelijke rol voor de interne- en verbijzonderde interne controle en de auditor.


Waar sta je als gemeente?

Segment en Hofmeier hebben hun kennis gebundeld en hebben een scan ontwikkeld met diverse vragen die het inzicht in de te nemen stappen naar een rechtmatigheidsverklaring inzichtelijk maken. De vragen zijn gerubriceerd aan de hand van een 7- tal hoofdgroepen.

Vul de scan in!

Door het invullen van de scan ontstaat een beeld van je gemeente: wat is al goed geregeld en waar moet nog op worden ingezet. Daarnaast krijg je een advies hoe je de vervolgstappen moet gaan zetten. Waar moet je aan denken, hoe pak je het aan. Het invullen van de scan is kostenloos.

We wensen je veel succes met het invullen.

Vul hier uw gegevens in om de scan te starten


Voorletters (*)
Tussenvoegsel
Achternaam (*)


Telefoonnummer (*)
E-mailadres (*)
Gemeente (*)
Functie (*)